Στη Web Idea αναλαμβάνουμε και την υποβολή του φακέλου σας.

Κερδίστε έως και 100% επιδότηση για την κατασκευή του e-shop σας μέσω του νέο προγράμματος ΕΣΠΑ

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop ανακοινώθηκε επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση και θα διατεθεί ένα ποσό ύψους έως 5.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση. Το συνολικό κονδύλι για τον σκοπό ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ (συνολικός προυπολογισμός) και αφορά τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Έτσι πλέον δίνεται η δυνατότητα σε μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν το δικό τους επιδοτούμενο e-shop  και να μπορέσουν να λειτουργήσουν την περίοδο του Lockdown αλλά και στο μέλλον ηλεκτορνικά.

5000 ευρώ επιδότηση για κατασκευή – υποστήριξη e-shop

Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η επιδότηση των 5000 ευρώ θα αφορά όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου eShop. Η επιδότηση θα καλύπτει την κατασκευή και υποστήριξη έως το ποσό των 5000 ευρώ κατά 100%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχετε το δικό σας ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων (οι οποίες θα γίνουν ηλεκτρονικά) είναι η 31 Ιανουαρίου 2021. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει κατατεθεί η δική σας πρόταση όσον αφορά το σχεδιασμό, το αντικείμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του e-shop.

Δικαιούχοι της Δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μέτα, μέχρι τις 07/11/2020.


Επιδότηση

Έως 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)

          – Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019.

          – Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020.

  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά,
  • να έχουν ολοκληρώσει  (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
  • να  συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • να  διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

GET STARTED

0$

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.

Θέλω περισσότερες πληροφορίες

Summary

ΥΠΟΒΟΛΗ